Gatis Junghāns

“Augstsprieguma Tīkls” valdes loceklis

Gatis Junghānam ir 15 gadu pieredze enerģijas industrijā. Agrāk viņš ir strādājis gan elektroenerģijas sadales, gan pārvades uzņēmumos, bet pēdējos 10 gadus viņš ir AS Latvenergo eletroenerģijas tirdzniecības daļas vadītājs. Pēdējos 8 gadus Gatis Junghāns ir bijis arī valdes loceklis AS Latvenergo grupas elektroenerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumos Elektrum Eesti OÜ Igaunijā un Elektrum Lietuva UAB Lietuvā. Gatim Junghānam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu doktora grāds un Rīgas Ekonomikas Augstskolas maģistra grāds biznesa vadībā.