Jānis Irbe

valdes priekšsēdētājs, Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija (LAEF)

Jānis Irbe savu profesionālo izglītību ieguvis Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Jānis Irbe ir darbojies atjaunojamās enerģijas nozares dažādās sfērās, piemēram, mežizstrādes un koksnes biomasas ražošanas projektā, kā arī uzņēmumos, kas piedāvā bioenerģijas ražošanas iekārtas, komunālo un atkritumu pārstrādes tehniku, kā arī bioapkures iekārtas un mežtehniku. Paralēli pienākumu veikšanai LAEF, Jānis Irbe ir Latvijas Mazās Hidroenerģētikas asociācijas valdes priekšsēdētājs.