Jānis Patmalnieks

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos