Olga Bogdanova

Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore, Ekonomikas Ministrija

Olga Bogdanova ir Latvijas Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore, atbildības jomas–elektrības, gāzes un naftas tirgus un infrastruktūra. O. Bogdanova ir arī docente Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā un Rīgas Tehniskajā Universitātē. O. Bogdanova ir ieguvusi doktora grādu ekonomikā ar specialitāti vadībzinības 2012.gadā. Savas zināšanas viņa ir paplašinājusi Starptautiskās vadības programmā, Pforzheim Fachhochschule, Vācijā. Dr. oec. O. Bogdanova ir autore vairāk kā 20 zinātniskām publikācijām par ES Iekšējo tirgu, uzņēmējdarbību un enerģētikas nozares aktualitātēm.