Zane Kotāne

valdes locekle, Conexus Baltic Grid

Enerģētikas jomā Zane darbojas jau sešus gadus. Pēdējo gadu lielākais izaicinājums bijis veikt AS “Latvijas Gāze” sadalīšanas procesu un izveidot jauno pārvades un uzglabāšanas operatoru “Conexus Baltic Grid”. Šobrīd turpinās aktīvs darbs pie “Conexus Baltic Grid” veiksmīgas darbības nodrošināšanas un notiek sagatavošanās nākamajam AS “Latvijas Gāze” sadalīšanas etapam.   Zanei ir liela pieredze uzņēmumu vadīšanā. Pirms darbības AS “Latvijas Gāze” un AS “Conexus Baltic Grid” valdē, Zane bijusi AS “Latvenergo” valdes locekle un finanšu direktore, kā arī OU “Elektrum Eesti” un UAB “Elektrum Lietuva” padomes locekle un AS “Air Baltic” Komercdaļas biznesa analīzes un atskaitīšanās nodaļas vadītāja.   Zanei ir maģistra grāds Biznesa vadībā.